Çalışma Alanları

Yetişkin Psikoterapisi

Psikoterapi, kişilerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlığının gelişimini ve korunumunu amaçlar. Tüm bu tekniklerin genel adı psikoterapidir. Psikoterapi, kişiye hayatın pek çok alanında yardımcı olacak bir disiplindir. 

Kişinin hem bu süreçte kendisini daha iyi anlaması hem de üstesinden gelmekte zorlandığı sıkıntılarının kaynağına dair farkındalık kazanırken, yeni davranış ve düşünce kalıpları ile yeni baş etme becerileri geliştirmesi hedeflenir. Yetişkin psikoterapisi 18 yaşını doldurmuş kişileri kapsar.

Online veya yüz yüze gerçekleştirilebilir.

 

Hizmet Verdiği Alanlar

Kişilik Bozuklukları

İlişki Sorunları

Kaygı 

Depresyon

Kayıp ve Yas

Travma